Un estudi defineix el risc de càncer de còlon en pacients amb poliposi serrada

Un grup d'investigadors de l'Hospital Clínic i de l'IDIBAPS lidera un estudi que defineix amb més precisió el risc de desenvolupar un càncer de còlon en pacients amb poliposi serrada, una síndrome en què els pòlips colorectals tenen una morfologia dentada característica. En un estudi publicat a la revista Gut, els investigadors han confirmat que aquesta síndrome predisposa al càncer de còlon però amb un risc menor del que s'havia publicat fins ara. El treball ha estat coordinat pel Dr. Francesc Balaguer, responsable de la Clínica d’Alt Risc de Càncer Colorectal de l’Hospital Clínic de Barcelona i investigador de l’equip Oncologia gastrointestinal i pancreàtica de l’IDIBAPS. La primera signant de l’article és la Dra. Sabela Carballal, especialista del Servei de Gastroenterologia del Clínic.

Els pòlips serrats del còlon són un grup de lesions heterogeni que tenen el potencial de transformar-se en càncer colorectal (CCR) a través del que es coneix com la via serrada de la carcinogènesi, per la qual es desenvolupen fins a un 30% dels tumors. Fins ara aquest risc no havia estat quantificat de forma precisa, i no s'han descrit factors que s'associïn a un major risc de desenvolupar una lesió maligna. Atès que la poliposi serrada pot predisposar al CCR, els pacients i els seus familiars requereixen de seguiment en unitats d'alt risc de càncer colorectal.

En el treball que publica Gut s'han inclòs 296 pacients de 18 hospitals espanyols als quals se'ls ha fet un seguiment mitjà de 45 mesos. Prop d'un 16% dels pacients amb poliposi serrada van ser diagnosticats de CCR. Els investigadors han demostrat que tot i que hi ha una predisposició a desenvolupar càncer, el risc és menor del que s'havia publicat en estudis previs. "Fins ara els pacients amb poliposi serrada se'ls recomanava una colonoscòpia de seguiment cada any, prova que potser es pot espaiar més en funció de si el risc que presenten és menor", explica el Dr. Balaguer, que també és coordinador del Grup d'Oncologia Gastrointestinal de l'Associació Espanyola de Gastroenterologia (AEG). D'altra banda, els autors han determinat que el risc de presentar CCR durant el seguiment amb colonoscòpies és molt baix (2% en un període de 5 anys). "Amb aquesta redefinició del risc, podem optimitzar l'ús de recursos endoscòpics, en requerir una vigilància menys intensiva", afegeix.

Aquest estudi també proposa quins trets característics dels pòlips serveixen per determinar el risc que els pacients amb poliposi serrada desenvolupin un CCR. Així, l'acumulació de factors com la localització de les lesions en el còlon, la presència de displàsia, o el nombre de pòlips té un efecte sinèrgic sobre aquest risc. "Això ens permet estratificar els pacients en funció del risc i oferir-los un protocol de seguiment més adequat i un tractament òptim", conclou la Dra. Carballal.

Referència de l’article:

Colorectal cancer risk factors in patients with serrated polyposis syndrome: a large multicentre study.

Carballal S, Rodríguez-Alcalde D, Moreira L, et al; Gastrointestinal Oncology Group of the Spanish Gastroenterological Association.

Gut. 2015 Aug 11. doi: 10.1136/gutjnl-2015-309647.