Un estudi demostra l'eficàcia de la cirurgia per tractar la fibril·lació auricular

La fibril·lació auricular és la arítmia cardíaca més comuna en la pràctica clínica. Es caracteritza per la presència d'un ritme cardíac irregular, el que pot ser font de trombes i embòlies i, com a conseqüència, de complicacions cardiovasculars importants. Els símptomes més freqüents són palpitacions en repòs o en esforç, disnea -sensació de falta d'aire-, dolor toràcic o mareig. Es calcula que a Europa la pateixen prop de 5 milions de persones, i en ser una malaltia associada a l'envelliment, es preveu l'augment de la seva incidència en 2,5 vegades d'aquí a l'any 2050.