Un estudi demostra que els pacients amb cirrosi tenen un risc més elevat de complicacions després d’una prova invasiva

Investigadors de l’Hospital Clínic han publicat un estudi a la revista American Journal of Gastroenterology en el que s’avalua el risc d’aparició i el desenvolupament de la Insuficiència Hepàtica Aguda sobre Crònica, la fase més avançada de la cirrosi, en pacients amb aquesta malaltia als que se’ls ha fet una colangiografia endoscòpica retrògrada (CPRE). La CPRE és una prova per diagnosticar i tractar malalties dels conductes biliars i pancreàtics. L’estudi l’ha coordinat el Dr. Andrés Cárdenas, de la Secció d’Endoscòpia Digestiva del Clínic i investigador de l’equip Trasplantament de fetge i viabilitat de l'empelt de l’IDIBAPS.

Els pacients amb cirrosi tenen un risc elevat de tenir complicacions derivades de procediments invasius com la colangiografia endoscòpica retrògrada (CPRE). El risc depèn tant del tipus de procediment com de la severitat de la malaltia al fetge.

L’objectiu de l’estudi multicèntric publicat al American Journal of Gastroenterology va ser el d’avaluar el pronòstic dels pacients amb cirrosi després d’una CPRE, sense haver passat per una CPRE i sense cap intervenció i l’aparició de la Insuficència Hepàtica Aguda sobre Crònica (ACLF) en aquest grup de pacients. Aquesta fase de la malaltia es caracteritza per una descompensació aguda i una fallada en la funció de múltiples òrgans (cor, ronyó, pulmons, cervell, etc), a més de la fallada hepàtica, i per aquest motiu és causa d’una elevada mortalitat.

Els autors van avaluar 441 casos, 158 de pacients amb cirrosi i 283 pacients sense cirrosi com a control. També van comparar la seva cohort amb 2 grups addicionals: pacients amb cirrosi sotmesos a altres intervencions invasives i pacients amb cirrosi que no es van sotmetre a cap intervenció. El risc d’ACLF va ser significativament superior entre els pacients amb cirrosi sotmesos a CPRE (11,4%) i d’altres intervencions no CPRE (17,5%) que en els pacients cirròtics sense cap intervenció (3,2%).

L’estudi posa de manifest que, si bé els esdeveniments adversos estan relacionats amb ACLF desprès de la CPRE, ara està més clar que els factors relacionats amb l’estat dels pacients, com les descompensacions cirròtiques, són les associacions més fortes amb l’ACLF desprès de la CPRE”, explica el Dr. Andrés Cárdenas.

Referència de l’estudi:

Adverse Events and Acute Chronic Liver Failure in Patients With Cirrhosis Undergoing Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography: A Multicenter Matched-Cohort Study. Leal C, Prado V, Colan J, Chavez-Rivera K, Sendino O, Blasi A, Roura P, Juanola A, de Miguel CR, Pavesi M, Gomez C, Guarner C, Guarner-Argente C, Fernández J, Cardenas A. Am J Gastroenterol. 2018 Sep 3. doi: 10.1038/s41395-018-0218-1. [Epub ahead of print]