Un estudi liderat per investigadors Clínic-IDIBAPS descriu per primer cop un biomarcador de la Insuficiència Hepàtica Aguda sobre Crònica

La Insuficiència Hepàtica Aguda sobre Crònica (Acute-on-Chronic Liver Failure, ACLF) apareix en pacients que estan en la fase més avançada de l'hepatopatia crònica o cirrosi. Es caracteritza per una fallada en la funció de múltiples sistemes orgànics (cardiovascular, renal, respiratori, cerebral, etc.) a més de la fallada hepàtica, i per aquest motiu és causa d'una elevada mortalitat. La probabilitat de sobreviure al quadre d'ACLF és minsa i l'únic tractament definitiu és el trasplantament de fetge. A causa de la desproporció entre el nombre de pacients i el de donants, la investigació i el desenvolupament de noves estratègies de diagnòstic i terapèutiques d'ACLF resulta fonamental. En aquest sentit, si fins ara no es coneixia l'existència de biomarcadors per a l'ACLF, la situació ha canviat gràcies a l'estudi internacional multicèntric del Consorci Internacional EASL-CLIF que ha liderat l'equip IDIBAPS Mecanismes de malalties hepàtiques i complicacions de cirrosi que dirigeix el Dr. Pere Ginés, cap del Servei d'Hepatologia del Clínic i catedràtic de Medicina de la Universitat de Barcelona. L'article s'ha publicat en la prestigiosa revista Journal of Hepatology, amb el Dr. Xavier Ariza i la Dra. Isabel Graupera com a primers signants.

El biomarcador d'ACLF trobat per l'equip de recerca és la proteïna Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin o NGAL, també coneguda com Lipocalina-2, una proteïna que en els humans està codificada pel gen LCN2 i que fins ara s'havia descrit solament com a marcador de la malaltia renal aguda.

Per a investigar si la proteïna NGAL podia ser un biomarcador per a l'ACLF  i si el gen LCN2 augmentava la seva presència en un fetge amb ACLF, els investigadors van analitzar els nivells de NGAL en orina -aquesta proteïna es filtra pels ronyons gràcies al seu petit tamany i es pot medir en aquest element- i plasma de 716 pacients hospitalitzats per complicacions en la cirrosi. 148 d'ells van presentar ACLF. Van avaluar també la presència del gen LCN2 en biòpsies de fetge d'altres 29 pacients amb cirrosi descompensada, amb i sense ACLF.

Els resultats de l'estudi mostren una presència significativa de la proteïna NGAL, i del gen LCN2 en el fetge de pacients amb ACLF, en comparació tant en pacients amb cirrosi compensada com amb pacients amb descompensació aguda de la cirrosi però sense ACLF, per la qual cosa es constata que aquesta proteïna és un biomarcador, tant en orina com en plasma, d'ACLF.

La proteïna NGAL és un biomarcador tant de la presència d'ACLF com del seu desenvolupament en pacients amb cirrosi descompensada, per la qual cosa la determinació dels seus nivells pot ser útil en el monitoratge del risc i la progressió d'aquest trastorn; pot ser utilitzat també per a una millor estratificació del risc en pacients amb cirrosi descompensada ingressats en un centre sanitari; i, finalment, pot afegit informació als valors pronòstics utilitzats pels sistemes de mesurament o scores de MELD (Model For End-Stage Liver Disease) i CLIF-C ACLF (Chronic Liver Failure Consortium: Acute-on-Chronic Liver Failure Classification) de pronòstic en pacients amb cirrosi, amb la qual cosa es podria millorar també la decisió clínica sobre la localització d'òrgans adients per a trasplantament.

Referència

"Neutrophil gelatinase-associated lipocalin is a biomarker of acute-on-chronic liver failure and prognosis in cirrhosis". Ariza X, Graupera I, Coll M, Solà E, Barreto R, García E, Moreira R, Elia C, Morales-Ruiz M, Llopis M, Huelin P, Solé C, Fabrellas N,  Weiss E, Nevens F, Gerbes A, Trebicka J, Saliba F, Fondevila C, Hernández-Gea V, Fernández J, Bernardi M, Arroyo V, Jiménez W,  Deulofeu C, Pavesi M, Angeli P, Jalan R, Moreau R, Sancho-Bru P, Ginès P; CANONIC Investigators, EASL CLIF Consortium J Hepatol. 2016 Mar 14. pii: S0168-8278(16)30029-0. doi: 10.1016/j.jhep.2016.03.002.