Un fàrmac millora la supervivència en càncer de fetge quan les altres alternatives de tractament fallen

El Dr. Jordi Bruix, cap de la Unitat d'Oncologia Hepàtica (coneguda com BCLC, Barcelona Clínic Liver Cancer) de l'Hospital Clínic i de l'IDIBAPS i Director Científic del CIBEREHD, presenta al Congrés Mundial de Càncer Gastrointestinal (WCGIC) els resultats positius del estudi de fase III RESORCE. En aquest estudi internacional dirigit des de Barcelona es demostra que Regorafenib, un fàrmac oral que bloqueja diverses enzims implicats en mecanismes de creixement i progressió dels tumors, millora la supervivència de pacients amb carcinoma hepatocel·lular (HCC) quan altres opcions de tractament fallen. El congrés WCGIC l'organitza la Societat Europea d'Oncologia Mèdica (ESMO) i es celebra entre el 29 de juny i el 2 de juliol a Barcelona.

El carcinoma hepatocel·lular (HCC) és la forma més comuna de càncer de fetge i representa entre el 70-85% dels tumors hepàtics malignes. Es tracta del sisè tipus de càncer més comú en el món (780.000 nous casos/any) i la segona causa de mort per càncer. "La incidència de càncer de fetge segueix en augment a tot el món. Només hi ha una opció de tractament sistèmic aprovat per a pacients amb aquesta malaltia, Sorafenib, i, en l'actualitat, no hi ha opcions de tractament de segona línia d'eficàcia provada per als pacients amb HCC quan la malaltia progressa", explica el Dr. Jordi Bruix, investigador principal de l'estudi RESORCE, així com de l'estudi de fase III SHARP, que fa gairebé 10 anys va demostrar l'eficàcia de Sorafenib en aquest tipus de tumor.

En l'estudi RESORCE hi han participat 573 pacients amb carcinoma hepatocel·lular de 152 centres de 21 països d'Europa, Àsia i Amèrica, als quals es va dividir aleatòriament en dos grups: 379 van ser tractats amb Regorafenib, a més del millor tractament de suport disponible, i 194 van rebre placebo, a més del mateix tractament de suport. Els resultats demostren que el tractament s'associa a una demora en la progressió del càncer, el que es tradueix en una reducció del 38% del risc de mort durant el període de l'estudi, amb un bon perfil de seguretat i tolerabilitat del tractament. Per tant, s'aconsegueix una millora molt significativa de la supervivència dels pacients.

"Les dades obtingudes en l'estudi ofereixen una opció terapèutica addicional per als pacients. En els últims 10 anys cap altre fàrmac ha superat a Sorafenib com a tractament de primera línia i cap altre ha obtingut resultats positius com a teràpia de segona línia enfront de placebo. Per tant, els resultats observats amb Regorafenib representen un avanç molt rellevant per als pacients", assenyala el Dr. Bruix. I afegeix, "les guies de pràctica clínica hauran d'actualitzar per incorporar aquest nou agent en la pràctica clínica convencional i els estudis de noves molècules s’hauran redissenyar tenint en compte els nostres resultats".