Un projecte europeu combatrà infeccions provocades per bacteris multiresistents

L’IDIBAPS-Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (FCRB) participa en el projecte europeu AntiPathoGN que té com a objectiu principal investigar noves dianes terapèutiques contra bacteris patògens multiresistents als antibiòtics. Per dur-lo a terme, s’ha creat un consorci, liderat pel Dr. Xavier Daura, professor de l’Institut de Biotecnologia i Biomedicina (IBB) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en el que participen sis institucions i empreses espanyoles, tres alemanyes, una francesa i una búlgara. L’investigador principal del projecte al Clínic és el Dr. Jordi Vila, director de l’equip IDIBAPS Recerca i desenvolupament en microbiologia i parasitologia clínica molecular i membre del Servei de Microbiologia de l’hospital. En l’àmbit estatal, també formen part del consorci l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB), i les empreses del sector biotecnològic Infociencia, Anaxomics Biotech i Microbionta. El projecte, que tindrà un cost aproximat de 7,7 milions d’euros, es durà a terme durant quatre anys i ha estat subvencionat per la Unió Europea amb 6 milions d’euros.

En la darrera dècada, la resistència bacteriana als antibiòtics ha augmentat de manera notable i, en alguns casos, per exemple en ambients hospitalaris, fins i tot dramàtica. Fins al punt que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) considera ja les infeccions ocasionades per microorganismes multiresistents com a malalties emergents. Actualment, una gran part dels antibiòtics disponibles no són aptes per al tractament de patògens resistents pertanyents a l'important grup de bacteris anomenats gramnegatius. En ocasions, les possibilitats d’elecció es redueixen a un sol fàrmac, com és el cas de la colistina (considerat antibiòtic de reserva) per a Pseudomonas aeruginosa i Acinetobacter baumannii. Igualment, la manca de rendibilitat econòmica ha reduït la recerca sobre nous antibiòtics per part de la indústria farmacèutica.

En aquest marc, el projecte AntiPathoGN vol aprofundir en el coneixement dels processos biològics i dels mecanismes de creixement i divisió cel•lular de quatre dels bacteris gramnegatius més resistents als antibiòtics - Pseudomonas aeruginosa, Helicobacter pylori, Acinetobacter baumannii i Escherichia coli-, que són causants de moltes infeccions respiratòries, digestives, del tracte urinari o dermatològiques. L’altre objectiu serà trobar noves substàncies efectives per a combatre aquestes patologies. La recerca tindrà un enfocament multidisciplinari, amb aportacions innovadores des dels àmbits de la microbiologia, la proteòmica i les biologies computacional i estructural, així com del farmacològic.

Font: http://www.uab.es