Un tipus d'immunoteràpia és eficaç per prevenir les recaigudes en melanoma avançat

La prestigiosa revista New England Journal of Medicine (NEJM) publica un estudi que ofereix una opció de tractament segura per a pacients amb melanoma avançat que han estat operats, però en els que hi ha un risc elevat de reaparició de la malaltia. L'estudi compara l'eficàcia de dos anticossos monoclonals que modulen la resposta immune (Nivolumab versus ipilimumab) i demostra que Nivolumab és més eficaç en la prevenció de recaigudes i amb menys efectes secundaris. Els resultats de l'estudi els ha presentat el Dr. Jeffrey Weber, del NYU Langone Medical Center de New York, en el congrés de la Societat Europea d'Oncologia Mèdica (ESMO) que s'ha celebrat a Madrid. Entre els signants de l'estudi es troben la Dra. Ana Arance, del servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Clínic de Barcelona i investigadora de l'equip Genòmica translacional i teràpies dirigides a tumors sòlids de l'IDIBAPS, i el Dr. Iván Márquez-Rodas, del Servei de Oncologia Mèdica de l'Hospital Gregorio Marañón.

El melanoma avançat és un tipus de càncer amb mal pronòstic i una incidència creixent a tot el món. El tractament d'aquest tumor ha canviat molt en els últims anys amb l'aparició de nous fàrmacs que han augmentat de forma significativa la supervivència dels pacients. Es tracta de la immunoteràpia, que mitjançant l'ús d'anticossos monoclonals immunomoduladors restauren la resposta anti-tumoral intervinguda pel sistema immune; o en teràpies diana que bloquegen certes vies de senyalització cel·lular i inhibeixen el creixement del tumor.

En aquest estudi, multicèntric i internacional, els investigadors han comparat l'ús d'un anticòs dirigit contra el receptor de limfòcits PD1 (Nivolumab), que activa a aquestes cèl·lules del sistema immune en el llit tumoral, amb l'anticòs ipilimumab, que afavoreix l'activació dels limfòcits T. Més de 900 pacients amb melanoma en estadis III o IV i que havien estat operats del seu tumor van rebre de forma aleatòria un dels dos fàrmacs i es va fer el seguiment durant 12 mesos.

Els resultats demostren que Nivolumab disminueix el risc de recaiguda de manera més eficaç que Ipilimumab i amb un percentatge molt menor d'efectes secundaris greus. "Fins ara, l'únic tractament adjuvant aprovat per a aquest tipus de pacients era l'interferon, però és tòxic i el seu benefici és controvertit. Amb aquest estudi oferim una opció terapèutica eficaç i segura per a aquests pacients amb melanoma intervingut que suposarà un canvi en la pràctica clínica habitual", explica la Dra. Ana Arance.

A més, "un dels avantatges d'aquest tractament, el Nivolumab, és que beneficia tant a pacients amb mutació en BRAF com sense, a diferència de les teràpies anti BRAF i anti MEK, que només són vàlides per als pacients amb mutació en BRAF, aproximadament un 50% d'ells ", assegura el Dr. Iván Márquez-Rodas. En pacients amb mutació BRAF, "ja hi ha tractaments dirigits que augmenten la supervivència en melanoma metastàsic, i ara també sabem que ajuden a la prevenció de la recaiguda. Però, a diferència d'aquest nou tractament basat en la immunoteràpia, amb la teràpia dirigida només es podrien beneficiar aquest 50% de pacients amb mutació".

Referència de l’article:

Adjuvant Nivolumab Versus Ipilimumab in Resected Stage III or IV Melanoma

Jeffrey Weber, Mario Mandala, Michele Del Vecchio, Helen J. Gogas, Ana M. Arance, C. Lance Cowey, Stéphane Dalle, Michael Schenker, Vanna Chiarion-Sileni, Ivan Marquez-Rodas, Jean-Jacques Grob, Marcus O. Butler, Mark R. Middleton, Michele Maio, Victoria Atkinson, Paola Queirolo, Rene Gonzalez, Ragini R. Kudchadkar, Michael Smylie, Nicolas Meyer, Laurent Mortier, Michael B. Atkins, Georgina V. Long, Shailender Bhatia, Céleste Lebbé, Piotr Rutkowski, Kenji Yokota, Naoya Yamazaki, Tae Min Kim, Veerle de Pril, Javier Sabater, Anila Qureshi, James Larkin*, Paolo A. Ascierto*

September 10, 2017 DOI: 10.1056/NEJMoa1709030