Una combinació de fàrmacs obté una taxa de curació de l’hepatitis C del 96% en pacients coinfectats per VIH

Segons un estudi publicat a la revista Lancet HIV, el tractament combinat amb dos fàrmacs orals elbasvir/grazoprevir demostra una resposta virològica sostinguda en el 96% dels pacients amb hepatitis C crònica coinfectats per VIH. El Dr. Josep Mallolas, consultor sènior del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Clínic, ha participat tant en aquest estudi com en els assajos previs amb aquesta combinació d'antivirals.

El virus de l'hepatitis C (VHC) afecta al món a entre 130 i 150 milions de persones i de totes elles, aproximadament 5 milions estan afectades també pel virus del VIH, és a dir, coinfectats. Tots els pacients amb VHC, tant mono-infectats com coinfectats pel VIH, estan en risc de presentar les complicacions derivades de la malaltia i acabar requerint un trasplantament de fetge. A més, en els pacients amb VIH la càrrega viral és més alta, la malaltia progressa d'una forma més ràpida i hi ha menys opcions de tractament.

En l'estudi multicèntric C-EDGE CO-Infection - de MSD-, obert, no controlat i no aleatoritzat, hi van participar 218 pacients amb infecció crònica per VHC co-infectats per VIH i eren naïve o estaven estables en el seu tractament antiretroviral. Un 16% dels pacients inclosos presentava cirrosi hepàtica. Tots els pacients van rebre la combinació oral de elbasvir/grazoprevir durant 12 setmanes (sense ribavirina), i 210 (96%) dels 218 pacients van assolir resposta viral sostinguda a les dotze setmanes d'acabar el tractament de l'estudi. Tots els pacients amb cirrosi inclosos en l'estudi, van aconseguir curar la seva infecció per VHC. La combinació de fàrmacs va ser ben tolerada i no hi va haver cap pacient que abandonés l'estudi per esdeveniments adversos.

El Dr. Josep Mallolas explica que, "les principals guies de tractament del VHC, recomanen tractar la infecció per VHC en el pacient coinfectat de forma prioritària. Aquesta combinació oral de fàrmacs podria presentar nombrosos avantatges en aquesta població ja que es tracta d'un comprimit únic i que s'administra una vegada al dia durant tan sols 12 setmanes. A més té un bon perfil de seguretat i ha demostrat taxes de resposta viral sostinguda superiors al 95% en pacients coinfectats per VIH i VHC a les dotze setmanes després de finalitzar el tractament ".

Referència de l’article:

Efficacy and safety of grazoprevir (MK-5172) and elbasvir (MK-8742) in patients with hepatitis C virus and HIV co-infection (C-EDGE CO-INFECTION): a non-randomised, open-label trial.

Rockstroh JK, Nelson M, Katlama C, Lalezari J, Mallolas J, Bloch M, Matthews GV, Saag MS, Zamor PJ, Orkin C, Gress J, Klopfer S, Shaughnessy M, Wahl J, Nguyen BY, Barr E, Platt HL, Robertson MN, Sulkowski M.

Lancet HIV. 2015 Aug;2(8):e319-27. doi: 10.1016/S2352-3018(15)00114-9.