Una nova combinació d’antibiòtics permet tractar el 60% de les pneumònies hospitalàries

Un estudi publicat a la revista The Lancet Infectious diseases demostra la capacitat d’un nou antibiòtic (ceftazidima-avibactam) per tractar les pneumònies intrahospitalàries, entre les que es troba la pneumònia associada a la ventilació mecànica. Té una eficàcia similar al tipus d’antibiòtics més emprat en l’actualitat per tractar la infecció, els carbapenems, però té l’avantatge de superar problemes derivats de la seva administració, com la resistència de certs bacteris. L’investigador principal de l’estudi i primer signant de l’article és el Dr. Antoni Torres, Cap de la Unitat de Vigilància Intensiva Respiratòria (UVIR) de l’Hospital Clínic i de l’equip Investigació aplicada en malalties respiratòries infeccioses, malalt crític i càncer de pulmó de l’IDIBAPS.

La pneumònia intrahospitalària és la segona infecció nosocomial més comuna i la causa principal de mort per aquest tipus d’infeccions en pacients crítics. La seva incidència es troba entre 5 i 20 casos per cada 1.000 admissions hospitalàries, amb les taxes més altes en pacients immunodeprimits, quirúrgics o ancians. Tot i que existeix tractament per a aquesta infecció, que té una mortalitat associada del 10%, cada vegada hi ha més bacteris resistents als antibiòtics. S’ha detectat que diversos bacteris Gram negatiu, un subtipus de bacteri causant del 60% de les pneumònies nosocomials, són resistents als carbapenems.

Per a l’estudi publicat a la revista The Lancet Infectious diseases, els investigadors van dur a terme un assaig clínic per demostrar l’equivalència d’un nou antibiòtic, la ceftazidima-avibactam, amb el tractament estàndard amb carbapenem. Hi van participar 879 pacients de 136 centres de 23 països. Els resultats obtinguts demostren que aquesta combinació d’antibiòtics és tan efectiva com el carbapenem i permet resoldre els problemes de multiresistència en diversos bacteris patògens causants de les pneumònies nosocomials.

En conjunt, aquest estudi obre la porta a la utilització d’una nova combinació d’antibiòtics per tractar pneumònies intrahospitalàries, com l’associada a la ventilació mecànica, i permet reservar el carbapenem per no crear multiresistències”, assenyala el Dr. Antoni Torres, qui és també catedràtic de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona i coordinador del programa de Pneumònia del CIBERES. “La importància del treball radica en que la ceftazidima-avibactam és el primer antibiòtic nou que resol de forma eficaç aquests problemes”, conclou el Dr. Torres.

Referència de l’article:

Efficacy and safety of ceftazidime-avibactam versus meropenem in patients with nosocomial pneumonia,including ventilator-associated pneumonia (REPROVE): a randomised, double-blind, multicentre, phase 3 non-inferiority trial

Antoni Torres, Nanshan Zhong, Jan Pachl, Jean-François Timsit, Marin Kollef, Zhangjing Chen, Jie Song, Dianna Taylor, Peter J Laud, Gregory G Stone, Joseph W Chow.

Lancet Infect Dis. Published online December 15, 2017 http://dx.doi.org/10.1016