Una nova combinació de fàrmacs orals demostra la seva eficàcia contra el virus de la hepatitis C en pacients amb VIH

Entre 130 i 150 milions de persones arreu del món estan infectades pel virus de l’hepatitis C (VHC) i, d’aquestes, al voltant de 5 milions també ho estan pel virus del VIH. Un estudi publicat a la prestigiosa revista The Lancet demostra l’eficàcia en la curació del VHC en pacients mono o coinfectats per VIH amb l’ús combinat de dos fàrmacs administrats durant 12 setmanes. En aquest treball hi ha participat el Dr. Josep Mallolas, consultor del Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital Clínic i Investigador del Grup IDIBAPS Malalties Infeccioses i SIDA. El Clínic ha estat l’únic centre espanyol que ha participat en aquest estudi.

Tots els pacients amb VHC, tant monoinfectats com coinfectats pel VIH, estan en risc de presentar les complicacions derivades de la malaltia i acabar requerint un trasplantament de fetge. A més, en els pacients amb VIH la càrrega viral és més alta, la malaltia progressa d’una forma més ràpida i hi ha menys opcions de tractament.

En aquest estudi multicèntric internacional en fase II es van administrar dos antivirals, grazoprevir i elbasvir, amb o sense ribavirina, durant 8 o 12 setmanes a 218 pacients amb hepatitis C no tractats prèviament (159 amb VHC i 59 coinfectats per VIH). El fet de administrar aquest tractament de forma paral·lela a pacients mono i coinfectats és innovador, ja que els pacients amb VIH acostumen a participar en assajos clínics independents. Així, aquest estudi constitueix una oportunitat única de determinar el paper que juga la infecció per VIH en la resposta als tractaments pel VHC.

Els resultats indiquen que la pauta terapèutica va ser molt ben tolerada i, passades les 12 setmanes, entre el 87 i el 98% dels participants en l’estudi presentaven una quantitat de RNA del virus de l’hepatitis C inferior a 25 IU/ml, el que indica una resposta virològica sostinguda o el que es el mateix van curar l’hepatitis C. Aquesta resposta va ser similar tant pels pacients monoinfectats com pels coinfectats, el que suggereix que aquesta combinació de fàrmacs proporciona una opció de tractament eficaç i segura pels dos grups de pacients.

Amb aquests prometedors resultats de curació de l’hepatitis C amb només 12 setmanes de tractament i amb una tolerància molt bona, ja s’han posat en marxa diferents assajos clínics en fase III que avaluaran l’eficàcia d’aquesta pauta terapèutica en un nombre major de pacients.

Referència de l’article:

Efficacy and safety of 8 weeks versus 12 weeks of treatment with grazoprevir (MK-5172) and elbasvir (MK-8742) with or without ribavirin in patients with hepatitis C virus genotype 1 mono-infection and HIV/hepatitis C virus co-infection (C-WORTHY): a randomised, open-label phase 2 trial Sulkowski M, Hezode C, Gerstoft J, Vierling JM, Mallolas J, Pol S, Kugelmas M, Murillo A, Weis N, Nahass R, Shibolet O, Serfaty L, Bourliere M, DeJesus E, Zuckerman E, Dutko F, Shaughnessy M, Hwang P, Howe AY, Wahl J, Robertson M, Barr E, Haber B. Lancet. 2014 Nov 11. pii: S0140-6736(14)61793-1. doi: 10.1016/S0140-6736(14)61793-1. [Epub ahead of print]