Recerca

Una plataforma de telemedicina remota per analitzar els patrons fisiològics en persones amb ansietat i trastorn per consum d’alcohol

La Unitat d’Addiccions de l’Hospital Clínic-IDIBAPS, en col·laboració amb la start-up catalana HumanITcare, ha posat en marxa un projecte per comprovar la utilitat de les dades provinents de dispositius portables (“wearables”) per monitoritzar la simptomatologia ansiosa. La investigació, compta amb el suport de l’European Institute of Technology.

Cada cop són més els estudis que demostren que la informació provinent de sensors conductuals i fisiològics poden millorar les avaluacions convencionals i oferir un mitjà objectiu per al seguiment de la simptomatologia dels pacients. Així, en els darrers anys, el “fenotip digital”, que fa referència a l’anàlisi de dades que mesuren la conducta humana mitjançant sensors del mòbil i polseres intel·ligents, s’ha convertit en una eina prometedora per a la pràctica clínica.  

En els darrers temps hi ha hagut un interès creixent en la investigació sobre la precisió d’aquestes dades passives per al seguiment dels trastorns d’ansietat, i l’elevada prevalença d’aquesta simptomatologia en pacients amb trastorn per consum d’alcohol. És per aquest motiu que des de la Unitat d’Addiccions del Clínic s’ha plantejat de dur a terme una prova pilot en un grup de 30 pacients amb trastorn per consum d’alcohol que presentin simptomatologia ansiosa important.

A cadascun d’ells se’ls deixarà un rellotge facilitat per l’empresa FitBit, a través del qual es recullen dades com la freqüència cardíaca, els patrons del son, la distància caminada, entre d’altres. Aquestes dades, juntament amb les dels sensors del telèfon mòbil, es contrastaran amb les respostes a qüestionaris clínics validats per avaluar aquests símptomes, que respondran setmanalment a través de la app HumanITcare.

Les dades, emmagatzemades i encriptades en un servidor segur, es compararan amb les obtingudes en un grup de 30 controls sans, aparellats per edat i sexe, amb l’objectiu de demostrar l’eficàcia per al seguiment clínic.

L’objectiu és analitzar els patrons fisiològics dels dos grups i comparar-los amb els resultats dels qüestionaris validats, per explorar si hi ha algun patró que pugui ser útil per identificar l’evolució dels símptomes d’ansietat en aquesta població. De forma paral·lela, també s’estudiarà el grau de satisfacció dels pacients i professionals amb l’aplicació de l’aplicació per a la recollida d’informació.

Conèixer quins són els patrons més relacionats amb els símptomes d’ansietat permetria oferir als pacients una eina senzilla amb la que monitoritzar les variacions en el seu estat d’ànim i tenir un millor accés al seu tractament”, assenyalen els investigadors. “També serà una ajuda per als professionals, que podrien rebre de forma automàtica un informe periòdic dels símptomes del pacient”, conclouen.