La vacuna del papil·loma humà de GSK protegeix contra els cinc tipus del virus que causen càncer amb més freqüència

L'anàlisi final del major estudi d'eficàcia d'una vacuna contra el càncer de cèrvix s'ha publicat avui a la revista The Lancet. Aquest estudi, en el qual han participat 18.644 dones (prop de 400 dones espanyoles), va confirmar que la vacuna de GlaxoSmithKline Cervarix® és molt eficaç en la protecció enfront dels dos tipus del virus del papil·loma humà (VPH) inclosos en la vacuna i que causen càncer de cèrvix amb més freqüència, tipus 16 i 18. L'estudi també va demostrar que, en una cohort representativa de la població general i en una situació real d'administració de la vacuna, protegeix enfront d'altres tipus (VPH-31, 33 i 45) no inclosos en la seva composició i que són els que produeixen més casos de càncer de cèrvix després dels tipus 16 i 18.

L'Hospital Clínic de Barcelona és un dels centres espanyols que ha participat en l'estudi. El Dr. José María Bayas, del Servei de Medicina Preventiva de l'Hospital Clínic de Barcelona, i el Dr. Aureli Torné, del Servei de Ginecologia, han participat en la roda de premsa celebrada a Madrid per presentar les dades de l'estudi.

L'aportació espanyola en aquest estudi és important. Un equip multidisciplinari de preventius, ginecòlegs i epidemiòlegs de tres hospitals de Madrid (Hospital Clínic San Carlos, Hospital de Móstoles i Hospital Santa Cristina) i tres centres barcelonins (Hospital Clínic, Institut Català d'Oncologia i Hospital Vall d'Hebron) han participat en l'estudi.

Els resultats demostren que la vacuna proporciona una eficàcia davant les lesions precanceroses (neoplàsia intraepitelial de cèrvix 2+ o CIN 2+) associades als tipus 16 o 18 del VPH del 92,9% en un primer anàlisi. S'assoleix el 98% en una anàlisi posterior descartant les infeccions múltiples i un cop identificat el tipus de VPH causant de la lesió. En la publicació els autors destaquen que aquesta vacuna és, a més, eficaç contra lesions associades a tipus de VPH no inclosos en la vacuna. Aquesta eficàcia addicional front a tipus no vacunals podria traduir-se en una protecció extra d'entre el 11 i el 16% enfront del càncer de cèrvix, a més de la protecció del 70% conferida per l'eficàcia enfront dels tipus 16 i 18. En l'estudi es va confirmar, emprant diferents variables tant virològiques com histopatològiques, que aquest efecte va ser degut principalment a la protecció enfront dels tipus 31, 33 i 45 del VPH.

Aquesta vacuna ofereix la possibilitat de reduir de manera considerable la incidència de lesions precanceroses de cèrvix, de càncer de cèrvix, així com dels procediments diagnòstics i de tractament quirúrgic associats a aquestes lesions. Segons els especialistes, els resultats reafirmen la confiança en la vacunació com a mesura preventiva primària enfront del càncer de cèrvix quan s'utilitza juntament amb el cribratge (realització de citologies).

En l'estudi, la taxa d'esdeveniments adversos greus i de malalties clínicament rellevants en el grup vacunat amb Cervarix ® va ser similar a la del grup control. Per tant, les dades de seguretat obtingudes en el major assaig clínic amb una vacuna contra el càncer de cèrvix confirmen el bon perfil de seguretat de Cervarix ®. Es tracta, de forma general, d’una vacuna segura i ben tolerada.

La vacuna del papil·loma humà protegeix contra els cinc tipus del virus que causen càncer amb més freqüència