Volem dir fins aviat o un adéu a ...

Volem dir fins aviat o un adéu, alhora que donem les gràcies per la seva dedicació, a les següents persones  que es desvinculen del Clínic de forma definitiva o amb excedències temporals:

Per jubilació:

 • Sra. María Teresa Lecha Bergés, Diplomada en Infermeria Hosp. de Dia i Unitat del Son
 • Dr. Josep Maria Bordas Alsina, Consultor Sènior Unitat d’Endoscòpia, Motilitat i Prov. Func.
 • Dr. Eduardo Mirapeix Vicens, Consultor Servei de Nefrologia
 • Dr. Eduardo Lejarcegui Fort, Consultor Servei de Ginecologia
 • Sra. Montserrat Fabregues Morla, Diplomada en Infermeria Biologia Molecular
 • Sra. Josepa Solé Pellisà, Tècnic FP2 Immunologia General
 • Sra. Carmen Fusté Cortada, Diplomada en Infermeria Planta 3a URG Nivell IV-V UORL
 • Sr. José Losa Rillo, Supervisor sub-divisió Direcció d’Infermeria
 • Sra. Rosa María Aguilar Martínez, Oficial administrativa Servei d’Hematologia
Per altres motius:
 • Sra. Araceli Agudo Millà, Diplomada en Infermeria Planta 2a Observació-Hèlios
 • Sra. María Martínez Carreira, Tècnic FP2 Maternitat IBC Cribatge Neonatal
 • Sr. Miguel Ángel Baños Bernad, Diplomat en Infermeria Sala G. ICMDM (G064)
 • Sra. Tània Ramírez Fernández,  Titulada Superior Comptabilitat i Proveïdors