Organització

L'Hospital Clínic Barcelona és un hospital públic, centenari, universitari i amb vocació de recerca. L'assistència, la recerca i la docència són la nostra raó de ser i actuen de manera unívoca, en el marc de l'Hospital, per assolir l'excel•lència. La recerca resulta fonamental pel progrés, per la millora dels nostres pacients i per intentar identificar les causes de la malaltia i el seu tractament. Fa més de 20 anys vàrem crear l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi Sunyer (IDIBAPS), centre de recerca d'excel•lència lligat a l'Hospital Clínic, on es treballa per donar resposta a les preguntes clíniques que sorgeixen d'atendre els nostres pacients. Aquest entorn assistencial, de recerca bàsica i traslacional, docent i universitari format per l'Hospital, l'IDIBAPS i la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona integra el Campus Clínic, referència biomèdica de Catalunya i de l'Estat Espanyol en recerca contínua del coneixement de la malaltia i del seu tractament, la seva aplicació i la seva difusió.

Hospital Clínic Barcelona

Més informació