Sobre mi

Eduard Gratacós és director de BCNatal (Hospitals Clínic i Sant Joan de Déu de Barcelona), catedràtic de la Universitat de Barcelona i cap dels grups de recerca de Medicina Fetal FRCB-IDIBAPS i CIBERER. Anteriorment va ser cap del Departament de Medicina Materno-Fetal (Hospital Clínic 2005-12) i cap de les Unitats de Medicina Fetal (Hospital Vall d'Hebron de Barcelona 2001-05). Com a investigador (h-index de Google Scholar 96) ha publicat +600 articles en revistes científiques amb +31.500 cites. IP de +60 projectes nacionals i internacionals, amb finançament de 30M € en 15 anys. El Dr. Gratacós ha dirigit +40 tesis doctorals i ha format +400 metges de múltiples nacionalitats.

Publicacions destacades

Projectes destacats

 • Papel de la disbiosis intestinal en gestantes con preeclampsia: impacto sobre el crecimiento, desarrollo y microbiota fetal

  Investigador/a principal: Fatima Crispi Brillas
  Finançador: Fundación de Investigación Médica Mutua Madrileña
  Codi: AP180722022
  Durada: 19/07/2022 - 14/07/2024
 • Multi-centric study of Fetal Abnormal Cortical Trajectory with standardized and privacy preserving method on fetal MRI

  Investigador/a principal: Elisenda Eixarch Roca
  Finançador: European Commission
  Codi: CE_ERAnet_NEURON_21
  Durada: 15/12/2021 - 14/12/2024
 • Placenta Artificial: Programa Interdisciplinar para el Desarrollo de un Prototipo Experimental de Placenta Artificial y Evaluación de Aplicación Clínica

  Investigador/a principal: Eduard Gratacós Solsona
  Finançador: Fundación bancaria La Caixa
  Durada: 01/01/2021 - 30/06/2023
 • PE37: Ensayo clínico aleatorizado multicéntrico de cribado con sFlt1/PlGF e inducción selectiva del parto para la prevención de preeclampsia a término

  Investigador/a principal: Eduard Gratacós Solsona
  Finançador: Instituto de Salud Carlos III
  Codi: PI22/00109
  Durada: 01/01/2023 - 31/12/2025