Sobre mi

Llicenciat en informàtica per la Univesitat Autònoma de Barcelona Máster en Visió per Computador en el Centre de Visió per Computador de la Universitat Autònoma de Barcelona Vaig participar en la creació de la empresa ICAR Vision Systems especialitzada en llegir automàticament documents d'identitat. Posteriorment aquesta empresa va ser adquirida per MITEK systems Inc. Màster en Bioinformàtica per la Universitat Autònoma de Barcelona Actualment estic finalizant el doctorat en Biomedicina estudiant la leucèmia crònica linfocítica integrant la informació adquirida mitjançant l'ús de diferents tècniques experimentals.