Docència i Formació

Dijous, 1 de juliol de 2021. De 16:00h a 18:10h

1a jornada d'hospitals de la C17 sobre la importància de l'enfocament pal·liatiu precoç en el tractament simptomàtic de el càncer de pulmó metastàtic

OBJECTIUS

Reflexionar en una anàlisi bibliogràfic amb casos clínics sobre la importància de l'enfocament pal·liatiu i simptomàtic precoç de símptomes com el dolor, la disfàgia, el restrenyiment secundari a opioides, l'hemoptisis o l'obstrucció bronquial tumoral en el tractament de el càncer de pulmó metastàtic

Activitats relacionades