Dijous, 8 de abril de 2021.A les 16:00 h

Converses Translacionals Salut i Immunitat IDIBAPS

Els ponents realitzaran un debat sobre el paper de la fibrosi a les malalties mediades immunològicament, on analitzarem vies patogèniques, tècniques de quantificació i potencials tractaments. Partiran de la visió de la fibrosi a l’òrgan objecte d’estudi pel seu grup però l’objectiu serà cercar aspectes comuns o transversals mitjançant la resposta a les següents 3 preguntes:

1- Quins són els elements claus que condueixen a l'alteració de la cicatrització i conseqüent fibrosis de l'òrgan (xarxes cel·lular, metabòlica, genètica i ambiental)?

2- Com es pot quantificar la fibrosi i quin abordatge faria servir per utilitzar aquestes eines en l'avaluació de la resposta al tractament?

3- Segons la seva opinió, quines (i per què) serien les dianes amb més potencial terapèutic?

Els ponents seran els següents:

Dra. Maria C. Londoño - malaltia hepàtica

Dr. Julián Panés - malaltia inflamatòria intestinal

Dr. Jacobo Sellarés - malaltia pulmonar

Dr. Luis F. Quintana - malaltia renal