Institucional

Dimecres, 22 de març de 2023. De 9:00 h a 14:00 h

Tallers d'Experiència de Pacient

Sala Farreras Valentí de l’hospital Clínic Barcelona (Escala 9 Planta 3)

9.00 - 14.00 h Tallers sobre experiència de pacient: Diagnòstic per la imatge, obesitat i adherència als tractaments

Es realitzaran una sèrie de tallers dissenyats per a recuperar les perspectives de professionals, pacients i persones cuidadores en els àmbits de l'adherència als tractaments, el diagnòstic per imatge i l'obesitat en l'entorn de l'hospital Clínic Barcelona.

Adherència. L'objectiu és ajudar a entendre la importància de seguir el tractament de manera consistent i proporcionar eines per ajudar a assolir aquest objectiu. A través d'activitats pràctiques i discussions en grup, els participants aprendran estratègies efectives per a millorar la seva adherència al tractament i aconseguir una vida més saludable. No es requereixen coneixements previs, només una actitud oberta i disposició a aprendre i millorar.

Diagnòstic per imatge. El Centre de Diagnòstic per la Imatge (CDI) i l'Observatori d'Experiència de Pacient de l'Hospital Clínic Barcelona (HCB) estan col·laborant per millorar l'Experiència de Pacient (XPA) i la dels professionals (XPF) durant els procediments intervencionistes ambulatoris i les proves diagnòstiques d'imatge. Aquest taller que se celebrarà en el marc de la Setmana d'Intercanvi d'Experiències, serà una oportunitat per obtenir feedback i discutir solucions per millorar l'experiència des d'ambdues perspectives en l'àmbit de les intervencions ambulatòries invasives i els processos de diagnòstic per imatge.

Obesitat. L'obesitat és una problemàtica global que afecta moltes persones i està relacionada amb altres malalties com la diabetis, la hipertensió i les malalties cardíaques. A més, aquesta malaltia té un impacte econòmic important, ja que augmenta el cost dels serveis de salut. Així doncs, el tractament de l'obesitat requereix una combinació de canvis en l'estil de vida, medicaments i, en casos seleccionats, cirurgia. A través d'aquest taller amb pacients amb obesitat en col·laboració amb l'equip de l'Observatori de Pacient, serà important per discutir i co-crear com abordar l'estigma i les barreres en el tractament i millorar així l'experiència de pacient amb obesitat.

ASSISTÈNCIA AMB INVITACIÓ

Activitats relacionades