L’equip de l’Institut Clínic Cardiovascular de l'Hospital Clínic de Barcelona gestiona el Programa per al Maneig Integral Transversal Multidisciplinar de l’Estenosi Valvular Aòrtica (MITMEVA).  És un programa de Compra Pública Innovadora (CPI) impulsat pel Departament de Salut i amb el finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

L’objectiu principal d’aquesta proposta és millorar la qualitat i l’eficiència de la gestió clínica dels pacients amb EAo, candidats a recanvi valvular per via quirúrgica o percutània (TAVI) o be a tractament pal.liatiu. Mitjançant aquest programa també es volen optimitzar els recursos disponibles amb un nou model d’atenció integral, transversal i multidisciplinari (MITMEVA).

El projecte inclou 13 accions noves en diferents fases del procés (diagnòstic, valoració i administració del tractament i seguiment) i incorpora innovacions organitzatives (Heart Team, enfocament multidisciplinari), tecnològiques (software de planificació TAVI) i de compra (corresponsabilització dels proveïdors).

Programa de Compra Pública d’Innovació en Salut

Què és el projecte MITMEVA?

Cita de Dra.Marta Sitges, Directora de l'Institut Clínic Cardiovascular
El projecte MITMEVA permetrà disposar d'eines per decidir quin tractament és més adequat per a cada pacient amb estenosi valvular aòrtica.

Què en saps de l’estenosi valvular aòrtica?

Cita de
L’Institut Clínic Cardiovascular ha publicat un breu webinar per tal d’explicar, de manera senzilla, i per a tots els públics l’estenosi valvular aòrtica.

El projecte MITMEVA en xifres

Un projecte finançat per:

Notícies relacionades