Assistència

Una app millora l'acompanyament i seguiment dels pacients amb estenosi aòrtica

El Programa per al Maneig Integral Transversal Multidisciplinar de l’Estenosi Valvular Aòrtica (MITMEVA) ha aconseguit ja que 15 pacients amb estenosi valvular aòrtica, i que s’hagin sotmès a TAVI o una intervenció quirúrgica de recanvi de la vàlvula, hagin completat un seguiment mèdic i de consells de vida saludable mitjançant l’app CAARING.

L’objectiu principal d’aquesta proposta és millorar la qualitat i l’eficiència de la gestió clínica dels pacients amb Estenosi valvular aòrtica.

El procés de seguiment que aporta l’app del programa MITMEVA permet que els pacients rebin al seu telèfon mòbil, abans de la intervenció, comunicacions diàries sobre: informació sobre la malaltia, consells per a la dieta, exercicis físics i respiratoris de prehabilitació, com serà la rebuda a l’hospital, informació sobre el procediment TAV o quirúrgic, que s’espera que tinguin un impacte positiu alhora de reduir l’ansietat sobre la recuperació física postoperatòria. 

Paral·lelament, i després de la intervenció, els pacients continuen amb un seguiment constant rebent comunicacions diàries que cerquen possibles complicacions per tal de detectar-les de zona precoç. L’app en tot moment està connectada amb els professionals del Clínic que coneixen de primera mà el cas de cada pacient podent intervenir-hi si ho precisa. De la mateixa manera el pacient contínua rebent consells dietètics i de rehabilitació física durant els dos primers mesos postoperatoris L’app ha estat dissenyada i implementada per l’empresa Medtronic.  

L’equip de l’Institut Clínic Cardiovascular de l'Hospital Clínic de Barcelona gestiona el Programa per al Maneig Integral Transversal Multidisciplinar de l’Estenosi Valvular Aòrtica (MITMEVA).  És un programa de Compra Pública Innovadora (CPI) impulsat pel Departament de Salut i amb el finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). 

L’objectiu principal d’aquesta proposta és millorar la qualitat i l’eficiència de la gestió clínica dels pacients amb Estenosi valvular aòrtica, candidats a recanvi valvular per via quirúrgica o percutània (TAVI) o be a tractament pal·liatiu. Mitjançant aquest programa també es volen optimitzar els recursos disponibles amb un nou model d’atenció integral, transversal i multidisciplinari (MITMEVA). 

Continguts relacionats: