Clínic Barcelona
Assistència

Una app millora l'acompanyament i seguiment dels pacients amb estenosi aòrtica

El Programa per al Maneig Integral Transversal Multidisciplinar de l’Estenosi Valvular Aòrtica (MITMEVA) (MITMEVA) ja ha aconseguit que 15 pacients amb estenosi valvular aòrtica, i que s'hagin sotmès a TAVI o una intervenció quirúrgica de recanvi de la vàlvula, hagin completat el programa Get Ready® que inclou, entre d'altres, un seguiment mèdic i de consells de vida saludable mitjançant l'app CAARING.

L’objectiu principal d’aquesta proposta és millorar la qualitat i l’eficiència de la gestió clínica dels pacients amb Estenosi valvular aòrtica.