Clínic Barcelona
ENTREVISTA

Dra. Bàrbara Vidal: “Hem de ser capaços de diagnosticar abans, perquè el pacient tingui una millor qualitat de vida”

Dra. Bàrbara Vidal, cardiòloga experta en imatge cardíaca i valvulopaties 

L’equip de l’Institut Clínic Cardiovascular gestiona el Programa per al Maneig Integral Transversal Multidisciplinar de l’Estenosi Valvular Aòrtica (MITMEVA). L’objectiu principal d’aquesta proposta és millorar la qualitat i l’eficiència de la gestió clínica dels pacients amb Estenosi Valvular Aòrtica, candidats a tractament pal·liatiu dels símptomes o a recanvi valvular per via quirúrgica o percutània (TAVI). Mitjançant aquest programa també es volen optimitzar els recursos disponibles amb un nou model d’atenció integral, transversal i multidisciplinari (MITMEVA).  

L’equip de l’Institut Clínic Cardiovascular gestiona el Programa per al Maneig Integral Transversal Multidisciplinar de l’Estenosi Valvular Aòrtica (MITMEVA).

Llegeix més sobre: