R1

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Atenció a la Salut Mental comunitària, ambulatòria i suport de l'Atenció Primària
Durada
11 mesos
Lloc
Centre de Salut Mental Adults, “Esquerra de l’Eixample” Hospital Clínic de Barcelona

R2

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Adiccions
Durada
4 mesos
Lloc
Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependèncias (CAS). Unitat d'Adiccions de l'Hospital Clínic de Barcelona
Rotació
Rehabilitació
Durada
4 mesos
Lloc
Hospital de dia de Psiquiatria d'Adults, Hospital Clínic de Barcelona / Unitat de Subaguts de Numància Salut Mental "Parc Sanitari Sant Joan de Déu" / Servei de Rehabilitació Comunitària CPB (Servei de Salut Mental) i Unitat de Demències (Neuropsicologi
Rotació
Atenció Primària
Durada
3 mesos
Lloc
Àrea Bàsica de Salut o CAP Casanova, CAP Borrell, CAP Manso

R3

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Hospitalització Breu i Urgències Psiquiàtriques
Durada
4 mesos
Lloc
Unitat d'Hospitalització d'Aguts de Psiquiatria d'Adults de l 'Hospital Clínic de Barcelona, Unitat d'Urgències de Psiquiatria, de l'Hospital de Clínic Barcelona
Rotació
Psicologia Clínica de la Salut Interconsulta i Enllaç
Durada
6 mesos
Lloc
Psiquiatria d'Enllaç i Psicologia Clínica de la Salut, (Psicooncologia, Hematopsicología, Cures Paliatives i Neuropsicologia) de l'Hospital Clínic de Barcelona
Rotació
Psicologia Clínica Infantil i de l'Adolescència
Durada
1 mes
Lloc
Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de l'Hospital Clínic de Barcelona

R4

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Psicologia Clínica Infantil i de l'Adolescència
Durada
5 mesos
Lloc
Centre de Salut Mental Infantil - Juvenil de l'Hospital Clínic de Barcelona Hospital de Dia de Psiquiatria Infantil i Juvenil i Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària, ambdues de l'Hospital Clínic de Barcelona
Rotació
Rotació de Lliure Disposició (Rotació Externa)
Durada
3 mesos
Lloc
Rotació Externa en un altre dispositiu (nacional o internacional)
Rotació
Formació Específica (rotació externa) -> (Àrees pròpies de la formació nuclear i específica: Unitat de Salut Mental Perinatal, Programa de Prevenció i Tractament de les seqüeles físiques en dones víctimes de Agressió Sexual, Atenció a la Salut Sexual i Re
Durada
3 mesos
Lloc
Unitat de Salut Mental Perinatal de l'Hospital Clínic. Unitat d'Atenció a les Agressions Sexuals i Salut Sexual i Reproductiva, ambdues de l'Hospital Clínic de Barcelona

Sobre l'especialitat

Cita de