Cita de Josep M. Miró, Group leader (R4)
Les infeccions del cor i de l’aparell cardiovascular són molt greus. Cal l'acció d'un equip multidisciplinari d'experts per millorar-ne prevenció, el diagnòstic i el tractament

Recerca actual

Problema

L’endocarditis és una patologia amb un gran impacte sobre la qualitat de vida de les persones. Presenta una elevada morbiditat i mortalitat, ja que afecta el cor i també altres òrgans, com el cervell, i en més de la meitat dels casos comporta un tractament quirúrgic.

Avançar en l'estudi d'aquestes infeccions necessita un abordatge transversal: des de la recerca bàsica in vitro al laboratori i in vivo en un model experimental d'endocarditis fins a la recerca clínica-translacional. Només així podrem prevenir-la i optimitzar-ne el diagnòstic i els tractaments mèdics i quirúrgics.

Aproximació

El nostre objectiu principal és traslladar els coneixements de la ciència bàsica a la pràctica clínica diària, fet que s’aconsegueix en optimitzar el seguiment d'aquestes infeccions amb la millora de les tècniques de diagnòstic clínic, d'imatge i de laboratori; el desenvolupament de noves estratègies de tractament eficaces i adaptades als canvis epidemiològics actuals, i en l'estudi dels millors abordatges quirúrgics i les estratègies de prevenció de les complicacions.

El nostre grup inclou experts en infeccions, microbiologia, cardiologia, imatge cardíaca i electrofisiologia, cirurgia cardíaca, medicina nuclear, neurologia i anatomia patològica.

Impacte

Els resultats dels nostres estudis poden tenir un gran impacte en la societat, ja que ens permeten: diagnosticar aquestes infeccions més precoçment; identificar nous antibiòtics, combinacions entre ells o noves estratègies terapèutiques que siguin eficaços per al tractament de les infeccions cardiovasculars; conèixer quin es el millor moment per a la cirurgia cardíaca en els malalts amb infecciones cardiovasculars, i prevenir les infeccions cardiovasculars postquirúrgiques i en malalts amb cardiopaties.

Les conclusions dels estudis que hem dut a terme es poden incorporar a les guies clíniques nacionals i internacionals.