Cita de Àlvar Agustí, Group leader (R4)
Investigar consisteix a respondre una pregunta, que ha de ser rellevant, innovadora i factible. Identificar aquesta pregunta és, doncs, la part més important i difícil d’aquest procés

Recerca actual

Problema

La malaltia pulmonar obstructiva crònica, també coneguda com emfisema pulmonar o bronquitis crònica, les fibrosis pulmonars i el càncer de pulmó són malalties respiratòries freqüents i potencialment greus. I totes resulten d’interaccions quotidianes entre factors ambientals i factors genètics.

La recerca del grup se centra en l’estudi d’aquestes interaccions i la potencial translació a la pràctica clínica, amb l’objectiu de millorar el diagnòstic i el tractament dels malalts que les pateixen.

Aproximació

Per afrontar aquests objectius el grup utilitza una estratègia de recerca combinada que inclou la informació i els coneixement clínics; les variables de funció pulmonar; les tècniques quantitatives d’imatge toràcica; l’anàlisi cel·lular i molecular de mostres biològiques i l’anàlisi de la composició de l’aire exhalat. Finalment, integra tota aquesta informació amb mètodes bioinformàtics avançats (biologia de sistemes, anàlisi de xarxes i intel·ligència artificial) en voluntaris sans o malalts que hagin donat el seu consentiment informat per formar part de cada projecte d’investigació específic.

Impacte

Gràcies a la recerca el grup ha demostrat que hi ha persones que no desenvolupen correctament els pulmons (i altres òrgans) i això afavoreix l’aparició de malalties cròniques en adults. Aquestes observacions obren noves possibilitats per a la prevenció, al diagnòstic precoç i al tractament. També ha trobat que per millorar el diagnòstic del càncer de pulmó es poden utilitzar marcadors tumorals en sang i gossos ensinistrats que identifiquen l’alè d’aquests malalts.

Finalment, gràcies a la recerca el grup ha constatat que una resposta immune anormal és un mecanisme clau de moltes malalties respiratòries.