Cita de Àlvar Agustí, Group leader (R4)
Investigar consisteix a respondre una pregunta, que ha de ser rellevant, innovadora i factible. Identificar aquesta pregunta és, doncs, la part més important i difícil d’aquest procés

Recerca actual

Problema

La malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) -també coneguda com a emfisema pulmonar o bronquitis crònica-, la fibrosi pulmonar, les bronquièctasies i el càncer de pulmó són malalties respiratòries comunes i potencialment greus. Totes són el resultat de les interaccions entre factors ambientals i genètics al llarg de la vida. Recentment, hem proposat el terme GETomics per descriure aquestes interaccions temporals (Agusti, Faner, Lancet Respiratory Medicine 2022)

La nostra recerca se centra en l'estudi d'aquestes interaccions GEtòmiques i la potencial translació a la pràctica clínica, amb l'objectiu de millorar el diagnòstic i el tractament dels pacients que pateixen aquestes malalties.

Aproximació

Per assolir aquests objectius, el grup utilitza una estratègia de recerca translacional multidisciplinària que inclou informació i coneixements clínics; variables de funció pulmonar; tècniques d'imatge toràcica quantitativa; anàlisi cel·lular i molecular de mostres biològiques; i anàlisi de la composició de l'aire exhalat. Aquesta informació s'integra finalment usant mètodes bioinformàtics avançats (biologia de sistemes, anàlisi de xarxes i intel·ligència artificial).

Impacte

Hem demostrat que aproximadament entre el 4 i el 12% dels individus joves de la població general no desenvolupen correctament els seus pulmons (i probablement altres òrgans), i que això s'associa amb una prevalença més gran, amb la incidència de malalties comòrbides aproximadament una dècada abans, així com amb la mort prematura (Agusti, Faner, Lancet Respiratory Medicine 2017).

Aquestes observacions obren noves possibilitats de prevenció, diagnòstic primerenc i tractament. El grup també ha trobat maneres de millorar el diagnòstic del càncer de pulmó basant-se en marcadors tumorals en sang i en gossos entrenats que es poden utilitzar per identificar els pacients afectats pel seu alè.

Per acabar, gràcies a les seves investigacions, ha descobert que una resposta immunitària anormal és un mecanisme clau en moltes malalties respiratòries.