Cita de Manel Sabaté, Group leader (R4)
Fem recerca per aconseguir una millora de l’esperança de vida, amb qualitat, pels pacients amb malalties cardiovasculars

Recerca actual

Problema

Les malalties cardiovasculars són la causa de mort més freqüent al món occidental, provoquen més de 4 milions de morts cada any a Europa, el 45% de totes les morts  A Catalunya, són la primera causa de mort en dones i la segona en homes.

L’envelliment de la població fa que aquestes malalties cada cop apareguin en pacients més complexos. A més, l’estil de vida actual no n’afavoreix la prevenció. La recerca en aquest context ha de ser a tots els nivells: diagnòstic, preventiu, regeneratiu i terapèutic.

Aproximació

La vocació del grup és fer recerca sobre el diagnòstic i els mecanismes que provoquen les malalties de les artèries del cor amb tècniques d’imatge sofisticades i models experimentals.

Un altre eix important de la recerca és l’avaluació de teràpies avançades (amb cèl·lules mare) i dels nous dispositius per al tractament de les malalties cardiovasculars més prevalents (infart de miocardi, valvulopaties, hipertensió pulmonar, malalties congènites). El grup fa recerca amb vocació translacional, multidisciplinària, col·laborativa entre diferents centres i grups i paneuropea.  

Impacte

En recerca bàsica identifica els mecanismes de regulació de la teràpia amb cèl·lules mare per a la regeneració i millora de la circulació de la sang cap el múscul cardíac. A més, estudia els mecanismes d’envelliment cel·lular i de resposta inflamatòria després d’un infart o d’un procediment terapèutic.

Des del punt de vista clínic avalua nous dispositius (com els stent biodegradables o les vàlvules percutànies) amb diferents tècniques d’imatge i de fisiologia vascular, així com noves estratègies per al tractament de l’infart de miocardi, el xoc cardiogènic, la insuficiència cardíaca i la hipertensió pulmonar. Els resultats d’aquests estudis s’han publicat a revistes d’alt impacte clínic i formen part de les guies europees de pràctica clínica.