Ofertes de feina

 • Convocatòria contracte predoctoral de formació en investigació en salut (PFIS)

  1. DESCRIPCIÓ DE L'OFERTA: El grup d'aterosclerosi, malaltia coronària i insuficiència cardíaca de l'IDIBAPS ofereix l'oportunitat d'aplicar a un contracte predoctoral del programa PFIS (4 anys) associada al projecte de recerca: “Rejuvenating effects of rapamycin on adipose tissue-derived mesenchy cells to optimize therapeutic potential in chronic myocardial ischemia(FIS PI21/00565).

  2.  REQUISITS:

  a)   Els candidats hauran d'estar en disposició d'estar admesos o matriculats en un programa de doctorat, acreditat oficialment, en una universitat espanyola per al curs acadèmic 2022-2023 (la convocatòria oficial encara no ha sortit publicada, però es pot consultar la de l'any 2021 a la Web del MICINN/Ayudas para contratos predoctorales de formación en investigación en salud AES 2021). Aquest requisit es podrà acreditar amb posterioritat a la sol·licitud i fins a la data de finalització del període d'al·legacions.

  b)  Alguna publicació en revistes indexades i presentacions a congressos.

  c)  Interès en l'àrea de les malalties cardiovasculars i regeneració cardíaca.

  d)  Disposició per treballar en equip multidisciplinari.

  e)  Acreditar un bon nivell d'anglès.

  f)  Acreditar formació com a personal investigador en animals d'experimentació (categoria C). Es valorarà experiència en cirurgia en mamífers superiors (model porcí).

  g)  Es valorarà també experiència en les següents tècniques experimentals: cultiu cel·lular, models animals grans d'infart de miocardi, tècniques d'histologia.

  3. FUNCIONS: Les tasques a realitzar seran, entre d'altres:

  a)  Treball experimental bàsic de laboratori, de cultius i d'experimentació animal.

  b)  Suport en processament de mostres biològiques per al cultiu cel·lular i anàlisis histològiques.

  c)  Suport en arxiu i anàlisis informàtiques de dades relacionades amb les mostres processades.

  4. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

  Les persones interessades han d'enviar una carta de motivació explicant el seu interès en la posició, el seu CV i contacte de 2-3 referències per e-mail a les adreces mrigol@clinic.cat i nsolanes@clinic.cat, indicant “Convocatòria contracte predoctoral (PFIS)” a l'assumpte.

  Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades.