Notícies

Clínic Barcelona

Al·lèrgia induïda per exercici: una gran desconeguda

L’al·lèrgia alimentària induïda per exercici és una malaltia poc freqüent relacionada amb la proteïna LTP que pot causar reaccions al·lèrgiques greus.

Clínic Barcelona

Asma, una malaltia crònica però controlable

L'asma és una malaltia que, de moment, no té una cura definitiva. Els tractaments actuals permeten controlar-la i ajudar a fer que el pacient, en la1