Cita de Marc Claret, Group leader (R4)
Tot està connectat

Recerca actual

Problema

Els humans som el resultat de l'evolució en un entorn d'escassetat, en què l'activitat física i la restricció calòrica eren habituals. Però l'estil de vida actual, sedentari i amb excés d'aliments rics en greixos i carbohidrats, ha originat una epidèmia de diabetis i d’obesitat. Malauradament les eines terapèutiques disponibles no invasives són escasses i poc eficaces. Per tant, és essencial entendre els mecanismes de regulació del metabolisme i del pes corporal per dissenyar fàrmacs segurs i potents.

Aproximació

El sistema nerviós central controla moltes funcions fisiològiques, entre elles la gana i el pes corporal. El grup pretén entendre els mecanismes moleculars mitjançant els quals circuits neuronals específics, sobretot de l'hipotàlem, regulen la ingesta d'aliments, el pes corporal i el metabolisme. També investiga la relació entre el comportament alimentari i l'emocional.

Impacte

El grup ha establert que mantenir la forma de les mitocondries (la part de les cèl·lules encarregada de subministrar energia), i per tant de la seva funció, en una població concreta de neurones és essencial per respondre adequadament determinades hormones i nutrients. Quan hi ha defectes en aquests processos apareixen la diabetis i l’obesitat. Actualment continua investigant, des de diverses perspectives, el paper que juguen les mitocondries sobre la gana i el pes corporal en diferents poblacions neuronals. També està desenvolupant paradigmes per poder aprofundir en les relacions entre l'apetit, la funció cognitiva i les emocions.