Cita de Eduard Gratacós, Group leader (R4)
Ens mou formar part d’un equip multidisciplinari que uneix els seus esforços per millorar la salut de les persones des de la gestació

Recerca actual

Problema

El grup entén el fetus com un pacient. Per tant, mentre és a l’úter matern se'l pot diagnosticar i tractar de certes malalties per tal que, en un futur, les seqüeles siguin mínimes o desapareguin.

La recerca se centra, sobretot, en el cor i el cervell perquè la programació fetal és clau durant el desenvolupament d’aquests òrgans. El grup també desenvolupa nous tractaments intrauterins que reverteixin o mitiguin certs trastorns fetals.

Aproximació

El grup el configuren més de 70 persones de 20 nacionalitats diferents i formades en diferents disciplines científiques. Les línies de recerca són les següents: programació cardíaca fetal, prematuritat, neurodesenvolupament fetal, teràpia i cirurgia fetal, malalties de la placenta i influència de l’ambient en l’embaràs.

Per assegurar el bon desenvolupament d’aquestes línies el grup ha creat una estructura amb les quatre plataformes següents: biobanc, plataforma animal, seguiment postnatal i gestió.

Impacte

Els resultats obtinguts en les línies de recerca demostren que és molt important dur a terme un seguiment acurat i especialitzat de l’embaràs. Així es poden detectar possibles deficiències en la creació dels òrgans vitals del fetus.