Cita de Hugo López-Pelayo, Interim Junior Group Leader (Interim-R3B)
La recerca és un viatge al coneixement d’un mateix i de l’entorn que permet anar un pas més enllà. Implica esforç i envoltar-se de bons companys de viatge

Recerca actual

Problema

La major part de ciutadans consumeix drogues (alcohol, tabac, cànnabis, cocaïna), sovint sense ser-ne conscients. El negoci de les drogues (legals i il·legals) fa que uns pocs s’enriqueixin, bastants les pateixin directament o indirecta i que els elevats costos socials i sanitaris els paguem entre tots.

La  recerca del grup, per tant, es desenvolupa en un marc amplíssim, que va des dels mecanismes moleculars de l’addicció fins a l’estudi dels costos socioeconòmics o les causes de l’estigmatització que pateixen les persones amb addicció.

Aproximació

El grup intenta entendre per què una persona passa de consumir drogues a patir una addicció, quin paper hi juguen la família i la societat i com poden formar part de la recuperació. Ho fa promovent una assistència de qualitat basada en l’evidència científica, que inclou una perspectiva àmplia: psicològica, social i mèdica. Les noves tecnologies són una realitat en la vida de qualsevol persona i, per tant, també són part essencial dels projectes en què participa.

Impacte

El grup aportarà noves mesures preventives que facin que menys persones consumeixin drogues. Que les que decideixin fer-ho, en l’exercici de la seva llibertat, ho facin ben informades i amb el menor dany possible i, per tant, el cost per la persona i la societat minvi.

Ha desenvolupat formes de mesura estandarditzades, com la Unitat de beguda estàndard o la Unitat de porro estàndard, que permeten estudiar els riscos del consum sobre la salut. Així, aconseguirà tractaments útils que permetin que la persona tingui més control sobre la seva vida, les seves decisions i la seva salut. El grup vol tenir eines que facin que més persones que ho necessiten es tractin i puguin dur a terme els objectius que es marquin.

La prioritat és que l’estigma desaparegui.