Cita de Joaquim Raduà, Junior group leader (R3B)
Volem saber quin és el millor tractament per a cada persona mitjançant tècniques de neuroimatge

Recerca actual

Problema

Els trastorns de l’estat d’ànim i d’ansietat són una de les causes principals de discapacitat. Una de cada quatre persones, aproximadament, patirà un d’aquests trastorns al llarg de la vida. I, malauradament, amb els tractaments disponibles avui dia només millora la meitat de les persones que els pateixen, i sovint cal recórrer a l’estratègia d’assaig-error per trobar el tractament adequat.

Calen indicadors fiables, objectius i vàlids que permetin predir, ja d’entrada, quina serà la resposta de l’organisme a cada tractament. Només d’aquesta manera es podrà recomanar a cada persona el tractament que li escau.

Aproximació

La recerca del grup té dos objectius: identificar els canvis cerebrals implicats en els trastorns relacionats amb l’estat d’ànim i l’ansietat, i distingir els mecanismes cerebrals que prediuen qui respondrà millor o pitjor als diversos tractaments.

Per aconseguir-ho el grup fa servir diferents tècniques de neuroimatge (com la ressonància magnètica cerebral) que sovint es combinen amb tècniques d’intel·ligència artificial.

Impacte

El grup ha publicat desenes d’estudis sobre els canvis cerebrals observats en diversos trastorns de l’estat d’ànim i d’ansietat, així com en altres trastorns mentals (com els trastorns psicòtics).

També ha desenvolupat algunes eines clíniques que potencialment podrien ajudar els professionals clínics a fer prediccions més exactes sobre el curs i l’evolució dels pacients amb trastorns mentals, gràcies a la informació obtinguda de les imatges de ressonància magnètica.