Cita de Ramon Trullàs, Group leader (R4-IIBB-CSIC)
La Humanitat millora gràcies al saber que prové de l’esforç col·lectiu de la recerca científica en la que, com diu el poeta, “donar-ho tot deixa de ser virtut i es converteix en coneixement"

Recerca actual

Problema

Actualment no existeixen tractaments eficaços que actuïn sobre les causes de malalties neurodegeneratives com la d’Alzheimer o el Parkinson, perquè encara no es coneixen quins són els mecanismes responsables directament de la mort de les neurones. El grup pretén identificar aquests mecanismes moleculars imprescindibles perquè el procés neurodegeneratiu es dugui a terme, així com trobar les eines necessàries per impedir-ho.

Aproximació

Un dels mecanismes moleculars clau per a la supervivència de les neurones és la producció d’energia, en què hi participen els mitocondris. Aquests orgànuls també intervenen en certs tipus de mort cel·lular (apoptosi), en la degradació de macromolècules (autofagia) o en la inflamació. La recerca del grup es basa en la hipòtesi que la neurodegeneració es deu a l’alteració de la funció mitocondrial. Estudiar la funció mitocondrial, identificar les causes que l’alteren i esbrinar com provoca la neurodegeneració són els objectius principals del grup.

Impacte

Els mitocondris tenen el seu propi ADN, que regula l’energia que produeixen. El grup ha descobert que una disminució del contingut d’ADN mitocondrial precedeix l’aparició de la malaltia d'Alzheimer. Ara investiga el paper de la transcripció i replicació de l’ADN mitocondrial en malalties neurodegeneratives. Investiga, també, com l’estrès oxidatiu mitocondrial i els canvis en els nivells de glutatió (un enzim) regulen processos cel·lulars com l’autofàgia i contribueixen a la citotoxicitat, induïda per pèptids beta-amiloide, característics de la malaltia d’Alzheimer.