Sobre mi

Ramon Trullàs es va doctorar a la UAB; la seva tesi sobre el mecanisme d'acció dels fàrmacs antidepressius va rebre el Premi de Doctorat. Va completar el postdoctorat als EUA com a becari Fulbright al Laboratori de Química Bioorgànica, NIDDK, NIH, on va continuar com a científic associat al Laboratori de Neurociència. Les seves aportacions científiques inclouen la formulació de la hipòtesi glutamatèrgica del mecanisme d'acció dels fàrmacs antidepressius; més recentment, la identificació de l'ADN mitocondrial extracel-lular com a biomarcador de neurodegeneració. Actualment, la seva recerca investiga el paper de l'ADN mitocondrial en les malalties neurodegeneratives

Publicacions destacades

Projectes destacats

 • Mitochondrial DNA in familial Alzheimer’s Disease

  Investigador/a principal: Ramon Trullàs Oliva
  Finançador: Ministerio de Ciencia e Innovacion (Government of Spain)  (Programa financiador competitivo)
  Codi: PID2020-115091RB-I00
  Durada: 01/09/2021 - 31/08/2024
 • Mitochondrial DNA in prodromal Parkinson’s Disease

  Investigador/a principal: Eduard Tolosa Sarro, Alejandro Iranzo de Riquer, Ramon Trullàs Oliva
  Finançador: Michael J Fox for Parkinson's Research (Programa financiador competitivo)
  Codi: MJFF-001111
  Durada: 01/01/2021 - 31/12/2022