Cita de Patricia Pérez-Galán, Group leader (R4)
La nostra motivació és transformar problemes en solucions en el camp del limfoma, amb l'objectiu d'associar-ne el diagnòstic a una aproximació terapèutica adaptada a la biologia del tumor

Recerca actual

Problema

Els limfomes no-Hodgkin de cèl·lules B (LNH-B) són càncers hematològics. El seu origen es troba en l’estreta col·laboració que hi ha entre les alteracions genètiques del limfoma i el suport de les cèl·lules no tumorals que l’envolten, el què s’anomena microambient tumoral.

Perquè un tractament sigui eficaç contra aquests tipus de càncers cal atacar el propi limfoma amb teràpies dirigides i, alhora, desmantellar la ‘xarxa de contactes’ que el protegeix.

Aproximació

El grup estudia com el limfoma modula el seu microambient immune, quins són els mecanismes mitjançant els quals coopera i com pot manipular aquesta comunicació protumoral a favor seu per dissenyar noves teràpies dirigides i personalitzades.

Amb aquesta finalitat, està generant cultius in vitro d'última generació en tres dimensions (3D) formats per cèl·lules derivades de pacients amb limfoma no-Hodgkin B (de les quals se'n té informació genètica) i cèl·lules del microambient tumoral. Aquests cultius proporcionen models de limfoma fiables on poder assajar teràpies noves.

Impacte

L'objectiu del grup és, sense cap mena de dubte, fer recerca bàsica per millorar les opcions terapèutiques del limfoma. I ho fa descrivint-ne els mecanismes d’acció i de resistència.

El grup disposa d’una organització privilegiada, ja que treballa en un entorn multidisciplinari en què la col·laboració entre investigadors bàsics, hematòlegs i patòlegs facilita la translació a la pràctica clínica dels seus avenços al laboratori.

_______________________________

El grup participa a: