Coordinador/a

José Ríos Guillermo Cap de plataforma

Estadística Mèdica és una plataforma de l’IDIBAPS que proporciona suport metodològic, estadístic i d’informatització de dades als projectes de recerca del centre i a les institucions afins. En funció dels projectes i la disponibilitat, la plataforma pot oferir suport a entitats externes públiques i privades.

L'objectiu principal és promoure la recerca clínica d’excel·lència i facilitar-ne l’obtenció de recursos.

La plataforma d’Estadística Mèdica es va crear el 2007 i actualment col·labora en:

 • Projectes i assessories: atenció anual a més de 120 usuaris per a més de 240 projectes
 • Xarxes de recerca clínica: europea (ECRIN) i espanyola (SCReN, Spanish Clinical Research Network, Plataforma d'Unitats d'Investigació Clínica i Assajos Clínics, ISCiii)
 • Comitè d’ètica de recerca amb medicaments
 • Activitats científiques i estadístiques en l’àmbit científic i regulador:
  • assessors del CatSalut, membres del CAMH (Consell Assessor de Medicació Hospitalària)
  • assessors de l’Agència Espanyola del Medicament (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS)
  • activitats de l'Agència Europea de Medicaments (European Medicines Agency, EMA) com el Grup de Treball Bioestadística, (Biostatistics Working Party, BSWP)
 • Publicacions: coautories en més de 300 publicacions en revistes científiques amb un IF acumulat > 1500, participació en més de 20 publicacions/any els últims cinc anys. Revisors de diverses revistes científiques
 • Docència: màsters i cursos diversos, específics en metodologia, estadística i gestió de dades en l’àmbit intern institucional i també extern. Grau de Medicina, Biomedicina, Ciències i Tecnologia dels Aliments a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)