Serveis i tarifes

Serveis d’assessorament

Serveis d’assessorament de curta durada en temes de metodologia i estadística, com per exemple:

 • Disseny estadístic d’un estudi
 • Càlcul de la grandària de la mostra
 • Assessorament en la recollida de la informació per l’anàlisi
 • Assessoria metodològica i estadística de projectes de recerca

Projectes

Qualsevol projecte que requereixi més dedicació que l’especificada en l’apartat ‘Assessoria puntual’ es prestarà d’acord a l’acceptació de pressupost i calendaris previs.

Alguns exemples de projectes:

 • Creació i manteniment d’una base de dades per assajos clínics:
  • elaboració de l’eCRD (quadern de recollida de dades electrònic per a l’entrada de dades via web)
  • creació i consens dels Plans de Gestió i de Validació de Dades amb l’equip investigador
  • exportació de dades a sistemes d’anàlisis de manera traçable
 • Anàlisi estadística d’un assaig clínic o d’altres projectes:
  • creació i consens del Pla d’Anàlisi Estadístic més apropiat segons el tipus de dades i l’objectiu de l’estudi
  • elaboració de la programació estadística més adequada segons l’objectiu de l’estudi, amb èmfasi en la traçabilitat del resultats
  • elaboració de l’informe estadístic, col·laboració en la redacció/supervisió del articles conseqüents als estudis

Veure'n la llista més extensa

Cita prèvia

Les assessories es desenvoluparan de forma presencial, demanant sempre cita prèvia, i s’haurà de fer omplint el formulari de reserva de cita.

Per a facilitar la dinàmica de les assessories, es recoma aportar documentació sobre la proposta a discutir, per exemple articles,  treballs similars, protocol i/o resum de l’estudi, etc. Aquest punt és especialment clau per a nous dissenys i predeterminacions de la grandària de la mostra.

NOTA: es recomana fer la reserva amb l’antelació suficient, ja que el servei està subjecte a la disponibilitat de recursos de cada moment.

Tarifes

Tarifes

Formulari reserva cita . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.