Serveis i tarifes

 • Quantificació d’àcids nucleics mitjançant absorbància (Nanodrop) o fluorimetria (Qubit)
 • Anàlisi de la qualitat d’àcids nucleics i obtenció de la dada del RIN o DIN (Bioanalyzer 2100 i TapeStation 4200, Agilent)
 • Anàlisi d’expressió i genotipat de baixa densitat mitjançant PCR en temps real (BioMark, Fluidigm)
 • PCR digital (BioMark, Fluidigm)
 • Quantificació digital d’àcids nucleics (nCounter, Nanostring)
 • Anàlisi d’expressió gènica (GE) i variacions en el número de còpies (CNV) mitjançant microarrays (GeneChip System, Affymetrix)
 • Anàlisi d’expressió gènica (GE) i genotipat (GWAS) d’alta densitat (GeneTitan, Affymetrix)
 • CGH-Arrays (Agilent)
 • Fragmentació d’àcids nucleics i cromatina (Covaris S220)
 • Piroseqüenciació (PyroMark Q24, QIAGEN)
 • Generació de llibreries per NGS
 • Seqüenciació de nova generació (MiSeq, Illumina)

Tarifes