Coordinador/a

Magda Pinyol Cap de plataforma

La plataforma de Genòmica funcional permet als investigadors accedir a diferents tecnologies i protocols relacionats amb la genòmica funcional. Els serveis que ofereix van des de la gestió de mostres per a projectes de genòmica, com l’anàlisi quantitativa i qualitativa d’àcids nucleics, fins a la realització d’estudis de perfils transcripcionals de panels de gens o del genoma complet, el genotipatge de baixa o alta densitat, l’anàlisi de dosi gènica i la seqüenciació de gens de regions del genoma (principalment panels de gens).

Per realitzar aquests estudis disposa de diverses plataformes, incloent-hi PCR en temps real, quantificació digital, plataformes de microarrays i de seqüenciació massiva (NGS). A part d’aquests serveis també ofereix assessorament sobre el disseny experimental per a estudis diversos.