Coordinador/a

Magda Pinyol Cap de plataforma

La plataforma de Genòmica funcional permet als investigadors accedir a diferents tecnologies i protocols relacionats amb l’estudi de l’ADN (genòmica) o l’ARN (transcriptòmica). 

Els darrers avenços tecnològics dins del camp de la genòmica han permès desenvolupar nous projectes en el camp de la biomedicina. En aquest sentit, la implementació de la tecnologia de la seqüenciació massiva, o Next Generation Sequencing (NGS), ha donat la possibilitat als investigadors de fer estudis mutacionals de panells de gens, de transcriptòmica (total RNA o mRNA), ChipSeq, seqüenciació del microbioma entre altres. 

Els serveis que s’ofereixen a la plataforma van des de l’anàlisi quantitativa i qualitativa d’àcids nucleics, fins a la realització de projectes més complexos que inclouen la síntesi de llibreries i la seqüenciació. 

Recentment, la plataforma ha incorporat un equip per poder analitzar el transcriptoma de cèl·lula única que ens permetrà examinar l’heterogeneïtat transcripcional de diferents poblacions cel·lulars d’una mostra i un equip per poder fer transcriptòmica espacial que ens permetrà analitzar el transcriptoma en les seves ubicacions en un teixit histològic. 

Aquests serveis es complementen amb la tecnologia de microarrays per poder analitzar la dosi gènica (CNV), o diferents plataformes genòmiques útils per la validació de resultats genòmics sigui mitjançant qPCR o quantificació digital.