La Unitat d'Assajos Clínics (Clinical Trials Unit, CTU) del Servei de Farmacologia Clínica té com a objectiu donar suport sobre els aspectes ètics, metodològics, reguladors i logístics dels assajos clínics amb medicaments o amb teràpies avançades promoguts per investigadors de la institució.

També participa en la coordinació, a Espanya, d'assajos clínics de promoció pública (ISCIII, MSPS, FP7) i en el desenvolupament de la plataforma europea ECRIN (European Clinical Research Infrastructures Network), amb fons de la Comissió Europea.

Més informació en aquest enllaç.