Promoguda per l’Observatori Experiència Pacient de l’hospital Clínic Barcelona, la Setmana d’Intercanvi d’Experiències (SIE) obre un espai on relacionar mons diversos que tenen un propòsit comú en un context neutral, obert i pràctic, que estigui en coherència amb els objectius del Pla Estratègic de fer un Clínic “Proper” i “Innovador”

La SIE serà una setmana d’activitats, tallers, taules rodones i conferències on generar discussions al voltant de les necessitats no cobertes de pacients i cuidadors, i compartir punts de vista entre tots: Professionals, investigadores, gestores, empreses, pacients, persones cuidadores i ciutadana.  

Dilluns, 11

Dimarts, 12

Dimecres, 13

Dijous, 14

Divendres, 15