Institucional

1 pacient, 1 visitant, 1 hora al dia

Davant la situació de l’augment de casos de COVID-19 que s’està registrant a tot el territori, des de l’Hospital Clínic recordem quines són les mesures que cal seguir per a visitar a pacients ingressats a l’hospital. Només s’aconsellen les visites en casos que siguin estrictament imprescindibles i, per a cada pacient, només pot venir 1 visitant, que sempre ha de ser el mateix, 1 hora al dia.

No venir a l’hospital si es tenen símptomes

En cas de presentar, febre superior a 37,5ºC, tos seca, diarrea, dolors musculars, mal de cap i/o mal de coll, o pèrdua de gust i/o olfacte, no s’ha de venir a l’hospital. Cal posar-se en contacte amb el CAP corresponent.

D’altra banda, durant l’estada a l’hospital es demana respectar la distància de seguretat (1,5m), tant amb el personal com amb la resta d’acompanyants, dur posada la mascareta i rentar-se les mans amb solucions alcohòliques sovint i tant a l’entrada com a la sortida de l’habitació. En cap cas es pot entrar a l’habitació sense el permís del personal d’infermeria.