Clínic Barcelona
Temes de Salut

El virus Marburg podria arribar a Espanya?

S’ha generat un brot de Marburg, un virus similar a l’Ebola, a Guinea Equatorial. No hi ha cap cas fora de l’Àfrica, però els governs ja estan trebal1

Clínic Barcelona
Temes de Salut

Una sopa de virus

Aquest hivern la situació epidemiològica és complicada: hi ha casos de bronquiolitis, COVID, grip i els refredats habituals. Una veritable sopa de vi1