Clínic Barcelona

Primera cursa d’orientació a l’Hospital Clínic

Avui l’Hospital Clínic i la Facultat de Medicina es vestixen d’esport per a córrer la primera cursa d’orientació, amb el patrocini dels centres espor1