Clínic Barcelona

La Comissió de Docència renova places

La Comissió de Docència del Clínic ha convocat eleccions aquest mes d'octubre per renovar tres places de representants de tutors de residents que arr1