La Comissió de Docència renova places

La Comissió de Docència del Clínic ha convocat eleccions aquest mes d'octubre per renovar tres places de representants de tutors de residents que arr1