El Programa de Prevenció del Càncer Colorectal de Barcelona, a Fòrum Salut Clínic

Amb motiu de la commemoració el dia 31 del Dia Mundial del Càncer de Còlon i Recte, el cicle Fòrum Salut Clínic va organitzar dimarts 29 una sessió extraordinària amb el títol Càncer colorectal: què estem aprenent amb el programa de prevenció?, que va comptar amb el Dr. Antoni Castells, director mèdic de l'Hospital Clínic i co-coordinador del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Còlon i Recte de Barcelona, i el Dr. Jaume Grau, de la Unitat de Cribratge del Clínic i membre de la comissió de Comunicació del Programa, com a conferenciants convidats. A la sessió hi va participar també l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), amb material informatiu sobre aquesta malaltia.

En la seva intervenció, el Dr. Grau va explicar als assistents què és el càncer colorectal, com es desenvolupa, quins són els diferents grups poblacionals de risc per a aquesta patologia, així com de quines són les estratègies per a prevenir-la que s'estan duent a terme avui en dia. Una d'aquestes estratègies actuals de prevenció és el Programa de Detecció Precoç del Càncer de Còlon i Recte de Barcelona, que el Dr. Grau va explicar amb detall als assistents.

Tot seguit, el Dr. Castells va presentar les noves proves de cribratge que actualment s’estan investigant amb l'objectiu de millorar la detecció precoç del càncer de còlon i recte, va explicar quines són les malalties que tenen més risc de desenvolupar aquest tipus de càncer, com la poliposi adenomatosa familiar, la síndrome de Lynch i el càncer colorectal familiar, i va exposar les estratègies actuals per a la detecció precoç.

Acabada la sessió, es va obrir un torn de preguntes que va gaudir d'una participació molt activa per part dels assistents, els quals van mostrar força interès en conèixer els riscos de patir càncer segons determinats antecedents, així com diferents aspectes sobre la prevenció i diagnòstic precoç del càncer colorectal. Igualment, al llarg de la conferència es va fer difusió de la Jornada La prevenció del càncer de còlon i recte de Barcelona. Parlen els protagonistes que tindrà lloc al Recinte Modernista de l'Hospital de Sant Pau, a Barcelona.