Una població de cèl·lules que disminueix amb els embarassos es relaciona amb el risc de càncer de mama

Les dades epidemiològiques i experimentals suggereixen que l'embaràs a terme (d'entre 37 i 40 setmanes) en edats primerenques redueix el risc de desenvolupar càncer de mama en dones postmenopàusiques. No obstant això, es desconeix en gran part el mecanisme responsable d'aquesta reducció. Un estudi liderat per investigadors del Dana Farber Cancer Institute de la Harvard Medical School (Boston, EUA), en col·laboració amb la Johns Hopkins University School of Medicine (Baltimore, EUA), identifica diferències moleculars en cèl·lules mamàries procedents de dones amb i sense fills. El treball es publica avui a la revista Cell Stem Cell del grup Cell, amb la Dra. Vanessa Almendro com co-primera autora, de l'equip IDIBAPS Oncologia Molecular i Translacional que dirigeix el Dr. Pere Gascón.

S'ha hipotetitzat que els efectes preventius de la paritat en el desenvolupament de càncer poden ser deguts a alteracions en el nombre o les propietats de les cèl·lules epitelials mamàries progenitores. Aquests canvis farien que aquestes cèl·lules mare fossin menys susceptibles a l'oncogènesi. En el present estudi s'ha analitzat la freqüència relativa i els perfils moleculars de quatre tipus de cèl·lules (CD24+ luminal, CD10+ mioepitelials, lin-/CD24-/CD44+ progenitores enriquides i fibroblasts de l'estroma), aïllades de teixit mamari normal de dones premenopàusiques que havien tingut cap, un o diversos fills. En les dones que havien tingut fills es va observar una reducció en l'activitat de molts gens i en les vies involucrades en el desenvolupament, la diferenciació i la regulació del cicle cel·lular, efectes que poden contribuir a la disminució del risc de càncer de mama.

Els investigadors van identificar a més una subpoblació cel·lular caracteritzada per expressar alts nivells de p27 (CD44+ p27+), la qual disminuïa dràsticament amb l'embaràs. Aquesta subpoblació no disminuïa en teixits de dones portadores d'una mutació a BRCA1/BRCA2, que augmenta el risc de patir càncer de mama. Així doncs, els resultats de la investigació apunten a les cèl·lules CD44+ p27+ com a possibles progenitores del càncer de mama receptor d'estrogen positiu (ER +), la seva forma més comuna. A partir d'aquests resultats van analitzar quines vies controlaven la freqüència d'aquest tipus cel·lular, i es va comprovar que la inhibició de certes vies moleculars pot disminuir la presència de cèl·lules p27+.

Aquests resultats poden tenir un gran impacte en el disseny de mesures preventives, ja que per primera vegada s’identifica la cèl·lula que originaria el càncer de mama i es demostra que inhibint algunes proteïnes es podia reduir de manera molt important aquesta població cel·lular. S'obre doncs una via totalment innovadora que podria permetre el desenvolupament d'estratègies prevenció, i fins i tot de tractament, disminuint la presència de cèl·lules p27+ a l'epiteli mamari. Caldrà analitzar grans cohorts de dones amb els seus factors de risc ben detallats i un seguiment a llarg termini per determinar de manera concloent la relació entre el nombre de cèl·lules p27+, l'activitat de les vies de senyalització relacionades amb la paritat i el risc de càncer de mama.

Referència: Sibgat Choudhury, Vanessa Almendro, et al. Molecular Profiling of Human Mammary Gland Links Breast Cancer Risk to a p27+ Cell Population with Progenitor Characteristics. Cell Stem Cell 13, 1–14. Ahead of print.