Les cèl·lules de moll d'os mononuclears prevenen la disfunció postinfart però el seu efecte és modest en afeccions cròniques

El Dr. Francisco Fernández-Avilés va oferir el dilluns 20 de febrer un seminari IDIBAPS sobre teràpia amb cèl·lules mare aplicades a la reparació cardíaca. Va oferir una perspectiva àmplia de la qüestió i de les implicacions clíniques de les últimes investigacions que dirigeix a l'Hospital Universitari Gregorio Marañón. El Dr. Josep Brugada, Director Mèdic de l'Hospital Clínic de Barcelona i líder d'un equip de recerca de l'IDIBAPS, el va acompanyar durant una xerrada que va atraure un gran nombre d'investigadors a l'Auditori Esteve de l'Edifici CEK.

Els estudis biològics i els experiments preclínics recolzen el concepte que les cèl·lules mare tenen capacitat de regeneració i reparació miocàrdica. Segons el Dr. Francisco Fernández-Avilés les cèl·lules mononuclears de moll d'os prevenen la disfunció postinfart del ventricle esquerre, però aquest efecte és més aviat modest sobre una disfunció crònica. Les cèl·lules disponibles ara per ara no aconsegueixen una influència significativa, i probablement no l'aconseguiran, quan hi ha un dany extens del miocardi.

En les seves conclusions, el ponent va suggerir que la combinació de l'enginyeria tissular i de cèl·lules mare amb una alta plasticitat selectiva podria resoldre aquest problema. La descel·lularizació de cors humans sencers procedents de cadàvers és factible i s'obté amb ella un material biocompatible amb una arquitectura tridimensional intacta que conserva les seves propietats mecàniques. Aquests resultats representen un primer pas cap a la fabricació d'empelts de cor i obren la porta a nous procediments d'enginyeria complexa d'òrgans humans.