Clínic i Sant Joan de Déu promouen la formació de professionals sanitaris al Marroc

L'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) promou acords de col•laboració d'entitats espanyoles amb altres països en vies de desenvolupament. En aquest programa s'inclou l'acord entre els hospitals Clínic i Sant Joan de Déu, de Barcelona, amb la Maternité des Orangers, de Rabat, pel qual especialistes d'aquests dos centres formen a professionals sanitaris al Marroc.

En el marc d'aquesta col•laboració, el passat 18 de març va tenir lloc a la Maternité des Orangers de Rabat el primer curs de reanimació cardiopulmonar (RCP) en nounats, organitzat per l'Hospital Clínic de Barcelona i l'Hospital Sant Joan de Déu. El van impartir professionals de l'Hospital Sant Joan de Déu acreditats per la Societat Espanyola de Neonatologia i es van utilitzar materials teòrics desenvolupats pel grup de Reanimació Neonatal d'aquesta societat. La importància d'ensenyar a realitzar la RCP en nounats radica en que, degut a que entre un 5 i un 10% dels nadons precisarà d'alguna intervenció de reanimació neonatal, és essencial iniciar de forma immediata i correcta aquestes maniobres. Així, s'aconsegueix disminuir el dany en el nounat i el risc de seqüeles a llarg termini.

El curs es va organitzar amb l'objectiu que en tot part hi hagi personal sanitari amb un nivell suficient per a la correcta aplicació de les tècniques de reanimació, estabilització i trasllat del nounat malalt. Per aquest motiu, es va dirigir a un grup de 14 professionals de la Maternité des Orangers que va incloure no només a pediatres i neonatòlegs, sinó també a obstetres, anestesistes, matrones, infermeres, etc.

Amb aquests cursos, no només s'adquireixen els coneixements teòrics clau de la RCP en nounats, sinó que a més s'ofereix l'oportunitat de realitzar simulacions amb maniquís neonatals. D'aquesta forma, es permet que el professional, abans d'haver d'afrontar la reanimació d'un nadó, hagi pogut assajar prèviament les tècniques, les seqüències d'actuació i la coordinació amb la resta de professionals sanitaris implicats. Així, primer s'adquireix destresa treballant sobre un maniquí per després passar a tractar al nounat, amb el que s'evita l'aprenentatge amb nadons que puguin estar greument malalts.